POETRY/GEDIGTE 


Biltong-kerwer (Bloemhof, Vrystaat, Republiek van Suid Afrika). Jerky carver (Bloemhof, Freestate, RSA). In herrinering aan Ernst Kleynhans. In memory of Ernst Kleynhans. Lekker bees biltong by die biltongkerwer. Koljander speserye gee aan die Suid-Afrikaanse lekkerny n besonderse geur. Die Afrikaans koerant le lekker onder die biltong en die tong van die koerant raak gelukkig aan die vetjies... Vet kolletjies op die koerant en bruinpapier, saam met die biltong geure, roep beelde op van lank gelede...Krediet: Malinda Van Zyl (2011). Bloemhof, RSA.


Strings of the Photograph  


The photograph they say, tells of a thousand distant worlds...

A thousand times over, and over−    

Someone loves that landscape and contours, you know

The image sits in the memory of the heart, patiently waiting...

The archived black and white silhouette comes to life in an instant!

Yes, it moves the strings and plays a symphony...

That land is loved and treasured by someone, you know

A thousand times over, and over−

Someone loves that entity, the ‘braille-reader’ knows that print

By W N van Zyl (© Copyright)

 

Die Foto se Snare

Die foto, se hulle, vertel van duisend ver werelde...

N duisend maal oor, en oor−

Iemand het daardie landskap en kontoere lief, jy weet

Die beeld is in-gebrand in die liaseer kabinette van die hart, dit wag geduldig...

Die wit en swart silhoutte van die argiewe lewe in n oomblik!

Ja, dit beweeg snaar en simfonie...

Daardie land word bemin deur iemand, jy weet

N duisend maal oor, en oor−

Iemand bemin daardie entiteit, die ‘braille-leser’ ken die afdruk

Deur W N van Zyl (© Kopiereg)

MORE POETRY AT/MEER GEDIGTE BY:

Please note the atavist.com platform is no longer available. Please visit the alternative website of the author to read the blog posts:  

https://fivehousepublishing.com/