Translate This Page

Below:Extended family back home (South Africa).

Photo details: Unknown. Photo was probably taken about 15 TO 16 years ago.  Estimate date: 2003 - location South Africa.

Below:Birthday party at the Albertondam with our young ones (South Africa): With close family-Van Zyl's and Kleynhans.

Front row (LTR): Lizzia Kleynhans, Lucinda van Zyl (Okuyama), Malinda van Zyl (Kleynhans), Sone van Zyl (Moriarty), Cindy Duminy (friend) & Nena Van Zyl

Back row (LTR): Ernst Kleynhans & Charlie van Zyl  

Photo taken: About 1990, I guess.   


Below: 'Willikie White'(Photo taken 1960, I GUESS). About one year old in this photo.  


TIEKA  (AFRIKAANS VERSION)


Tieka jou mond maak n plooi tuit

en dan breek die glinster

jou oe vonkel met n skielike ‘...jou gat sal skree London’

Jong oppas vir jou!


Tieka jou Berg Weg 70 sit styf in die kamejas se mou

Jou silwer vere staan styf en blink in die dou

Pastoor Fourie se ‘Alberton’ woorde staan sterk in die kerk

Die radio se ook so


Jou Rachel en jou kinders le onder jou sterk vlerk

hulle oe is net op jou...

Die Sterk Melk wat aanhou voed, vloei van onder die Troon

Die breekwater kan maar kom, ons ma se Woorde staan


‘Proto sesame buns’ met warm ‘chips’ is my ouma se ding

‘Gaan koop tog gou vir ons n paar warm broodjies oorkant die straat...’

Die hammers klapper en die skoenstrekker strek laat dit vrek, maar al wat ons onthou is 

die reuk van vars brood, botter en lekker Joko tee...


Klingel klangel, ping, ring-n-ting, ting se die ou kasregister-nog n lekker vet noot onder in die klein ‘druk’ kassie!


Tieka jou ‘Apache’ dreun met n turkoois glimlag...

‘Republic Shoe Repairs’ maak pad hier kom Jan Wilkens aangery! 

Bill Windell se groot sterk borskas sukkel om sy groot warm hart toe te kry

Bill en Tieka, sterk Windell rotse, julle liefde vir ons sal ons nooit kan keer? 


W van Zyl
TIEKA  (ENGLISH VERSION)


Tieka your mouth makes a pleated funnel

and then breaks the glimmering shimmering shine

your eyes sparkle with a sudden ‘...your bum will shout London!’

Hey, watch out you!


Tieka your 70 Berg Avenue sits firm in the sleeve of the gown

Your firm silver feathers shines in the sparkling dew

Pastor Fourie’s ‘Alberton’ words are strong in the church

The radio confirms it, and broadcast the same


Your Rachel and your children lies snug,deep, and strong under your wing

their eyes are only on you...

The Strong Milk just keeps on flowing from under the threshold of the Throne

The breakwater may come and go, but the Words of Tieka stands strong, unshaken


‘Proto sesame buns’ with hot chips are my nana’s thing

‘Quickly go get us some hot bread from across the road’

The hammers bang and the shoe stretcher stretches to the point of death and no return, 

but all we can remember is the smell of fresh hot bread, butter, and a lovely cup of Joko tea...


‘Clink, clank, ping, ring-a-ting, tink’ says the old cash register-another big fat note in the little ‘press box!’


Tieka your ‘Apache’ hums and roars with a turquoise smile... 

‘Republic Shoe Repairs’ watch out here comes Jan Wilkens!  

Bill Windell’s big strong chest struggles to cover his huge warm heart

Bill and Tieka, solid Windell rocks, how will we ever escape your endearing love?  


W van Zyl


Jan Wilkens. Former heavyweight wrestling champion of South Africa. Voormalige swaargewig stoei kampioen van die RSA. Bill Windel produced handmade wrestling shoes for Jan Wilkens in his heydays. Bill Windell het van sy stoei skoene gemaak terwyl hy in sy fleur was.    

Jan Wilkens (on the right). Photo taken round about 2013/5. Jan Wilkens (regs), saam met Bert Van Graan (links).  Die foto is n paar jaar gelede geneem (ongeveer 2013/5). Credit: Facebook  

Tieka Windell (Nana). Born in 1913. passed away some years ago.